TÜV

• vše certifikováno – vždy sestava jako celek, nikoliv jen jednotlivé části
• TÜV SÜD světový lídr v poskytování inspekčních a certifikačních služeb

ISO 9001, ISO 14001

• vývoj, výroba a prodej zařízení na dětská hřiště, výrobků pro jesle a mateřské školy, dětského sportovního náčiní a zařízení pro aktivní hru, herních koutků, náčiní pro volný čas a zařízení pro skateboarding a in-line bruslení

FSC (Forest Stewardship Council)

Certifikát vydávaný mezinárodní nevládní neziskovou organizací FSC s cílem prosazovat enviromentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.
Jedná se o velmi prestižní ocenění dokazující, že společnost splňuje všechna přísná kritéria v oblasti lesního hospodaření a že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Ochranou známku a logo FCS mohou užívat pouze firmy s vysokou ekologickou a sociální úrovní lesního hospodaření. Uděluje se na 5 let, každý rok probíhá certifikační audit.

RAL

• prestižní známka kvality prokazující kvalitní zpracování a impregnaci dřevěných dílů
• na impregnaci je poskytnuta 10-ti letá záruka proti hnilobě
• kvalita zpracování
• schválená pro zařízení pro děti
• pravidelné kontroly
• bez použití chromu a rozpouštědel

FSC (Forest Stewardship Council)

• dobrovolná certifikace
• produkty jsou každoročně testovány dle aktuálních standardů a norem
• prestižní označení kvalitních a bezpečných výrobků
• na rozdíl od certifikátu TÜV 9001 vypovídá o kvalitě a bezpečnosti samotných výrobků!

Všechny uvedené certifikáty prokazují kvalitu našich výrobků, která se promítá zejména do nízkých nákladů na jejich údržbu. Nezapomínejte, že „nikdo z nás není tak bohatý, aby si mohl dovolit levné věci“.